Rejestry, ewidencje, archiwa

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Dokumentacja dotycząca nieletnich prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. i stanowią ją w szczególności:

 • księga ewidencji wychowanków

 • akta osobowe wychowanka wraz z dokumentacją procesu resocjalizacji

 • wykaz osób podlegających zameldowaniu

 • karta wyposażenia wychowanka w odzież, obuwie i inne rzeczy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w schronisku (odzież robocza, strój sportowy itp.)

 • księga ewidencji nagród i środków dyscyplinarnych

 • księga ewidencji wychowanków umieszczonych w izbie przejściowej

 • księga ewidencji wychowanków umieszczonych w izbie izolacyjnej

 • księga ewidencji przepustek

 • dziennik zajęć wychowawczych

 • księga przebiegu służby nocnej

 • ewidencja ucieczek

 • dokumentacja stosowania środków przymusu bezpośredniego

 • protokoły rady schroniska.

Sposób prowadzenia dokumentacji określa załącznik nr 2 do Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. 

Udostępnianie akt osobowych wychowanków lub innych dokumentów objętych ochroną danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-12-30
Data publikacji:2016-12-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Bartnicki
Liczba odwiedzin:1048