Jesteś tutaj: Start / BIP / Tryb działania

Tryb działania

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Schronisko dla Nieletnich Warszawa - Okęcie działa na podstawie regulaminu utworzonego w oparciu o następujące akty prawne:

 

  • ustawę z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 11 poz. 109 z późn. zmianami)

  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U. z 2001 r. Nr 124 poz. 1359 z późn. zmianami)

  • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenia ich rodzajów i limitów miejsc (Dz. Urz. Min. Spraw. z 2004 r. Nr 6 poz. 20)

  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (Dz. U. Nr 48 poz. 248).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-12-30
Data publikacji:2016-12-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Bartnicki
Liczba odwiedzin:1201