Jesteś tutaj: Start / BIP / Kierownictwo

Kierownictwo

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Organami Schroniska dla Nieletnich Warszawa – Okęcie są Dyrektor Schroniska i Rada Schroniska.

Dyrektor Schroniska w szczególności:

 • organizuje pracę w schronisku

 • dysponuje przyznanymi zakładowi środkami finansowymi i odpowiada za ich prawidłowe wykorzystanie

 • wykonuje czynności wynikające ze stosunku pracy wobec pracowników schroniska

 • opracowuje zakres pracy i czynności służbowych pracowników

 • podejmuje decyzje w zakresie rekrutacji i naboru personelu

 • reprezentuje Schronisko na zewnątrz.

Rada Schroniska współdziała w wykonywaniu zadań schroniska i podnoszeniu jakości pracy schroniskaW skład rady schroniska wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w schronisku. Przewodniczącym Rady Schroniska jest Dyrektor Schroniska.

Rada Schroniska w szczególności opiniuje:

 • roczny i perspektywiczny plan pracy i rozwoju schroniska

 • organizację pracy zakładu na dany rok

 • wyniki zachowania nieletnich

 • organizację doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych

 • rozkład dnia i porządek zajęć w schronisku

 • wnioski o przyznanie nagród, o których mowa w § 66 ust. 1 pkt 16—19, i stosowanie środków dyscyplinarnych, o których mowa w § 71 ust. 1 pkt 12—15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

 • propozycje dyrektora schroniska w sprawie przydziału pracownikom pedagogicznym dodatkowych, stałych zajęć dydaktyczno-opiekuńczych lub wychowawczych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-12-30
Data publikacji:2016-12-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Bartnicki
Liczba odwiedzin:1274