Informacje dla rodziców

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Informator dla rodziców  

Podstawowe wiadomości o środkach psychoaktywnych,
zażywaniu i uzależnieniu dzieci i młodzieży

Schronisko dla Nieletnich Warszawa - Okęcie

autor: pedagog
2016 rok

ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE /zwane potocznie narkotykami/ to środki, które przez swoje działanie
na organizm człowieka powodują zmiany w jego samopoczuciu i zmieniają obraz otaczającej
go rzeczywistości.

Światowa Organizacja Zdrowia zalicza do substancji psychoaktywnych: alkohol, pochodne opium (np.
morfina, heroina), przetwory konopi indyjskich (haszysz, marihuana), substancje uspakajające
i nasenne, kokainę i inne substancje pobudzające, substancje halucynogenne, a także tytoń i lotne rozpuszczalniki
(kleje, TRI, aceton).

Alternatywą dla narkotyków są DOPALACZE, którymi najczęściej są mieszanki ziołowe, tabletki,
napoje energetyzujące, leki i mieszaniny różnych substancji.

DLACZEGO BIORĄ:
· by dobrze się bawić,
· by nie czuć się samotnym,
· za namową rówieśników,
· z ciekawości,
· by poradzić sobie ze stresem i napięciem,
· aby poczuć się pewnym siebie,
· by zapomnieć o problemach,
· by przeżyć coś niesamowitego.

Młodzi, szczególnie w okresie dorastania, sięgają po narkotyki pod wpływem kolegów/koleżanek,
z braku atrakcyjnych sposobów spędzania czasu, problemów w domu, w szkole, niezadowolenia
z siebie i swojego życia oraz robienia na przekór dorosłym.

NARKOMANIA TO CHOROBA POLEGAJĄCA NA BRAKU NORM, ZASAD
I PRZYKŁADU.

JEDNOSTKĄ PODATNĄ NA UZALEŻNIENIE JEST MŁODA OSOBA, KTÓRĄ CECHUJE:

· niepewność i niedojrzałość emocjonalna
· chwiejność uczuciowa
· mała odporność na stres
· konflikty z rodzicami
· obniżona samokontrola
· niskie poczucie własnej wartości
· słaba motywacja do działań nie przynoszących natychmiastowej korzyści.

WCHODZENIE W UZALEŻNIENIE

I FAZA: EKSPERYMENTOWANIE:
Drobne kłamstwa najczęściej dotyczące:
· spóźnień,
· towarzystwa, w którym przebywa,
· miejsc gdzie wychodzi,
Zmiany w wyglądzie i zachowaniu:
· dziwny zapach włosów i ubrań,
· nadmierne używanie środków zapachowych,
· zaczerwienione oczy,
· rozszerzone źrenice,
· utrzymujący się katar,
· wyraźna ospałość,
· po powrotach do domu przemykanie niezauważonym do swojego pokoju,
POSTAWA: NIE ROBIĘ TEGO

II FAZA: PRZYJEMNOŚĆ ZE STANY ODURZENIA:
· zmiana środowiska – nowi koledzy
· złe nastroje dziecka- dziwny smutek, zamykanie się w sobie
· izolowanie się od rodzinnych spotkań, zamykanie się w pokoju
· zaniedbanie podstawowych czynności
· początki kłamstw i agresywności
· porzucanie hobby i dotychczasowych zainteresowań
· pogarszanie ocen szkolnych –wagary
· posługiwanie się slangiem w rozmowach telefonicznych
· agresja słowna
· pożyczanie pieniędzy, drobne kradzieże
· częste przebywanie w łazience, zamykanie się
· zaniedbywanie nawyków higienicznych
POSTAWA: NIE ROBIĘ NIC ZŁEGO

III FAZA NAJWAŻNIEJSZE - TO BYĆ NA HAJU ZA WSZELKĄ CENĘ:
· coraz gorsze zachowanie
· codzienne lub częste odurzanie się
· zerwanie kontaktów z kolegami nie biorącymi
· jawne identyfikowanie się z narkomanami
· kradzieże lub handel narkotykami dla zdobycia pieniędzy
· porzucenie szkoły
· konflikty z prawem
· kłótnie a nawet bijatyki z domownikami
· początki przewlekłego kaszlu
· ogólne pogorszenie zdrowia
· notoryczne kłamstwa
POSTAWA: NIE ROBIE NIC CO BY MI SZKODZIŁO
MOGĘ PRZESTAĆ KIEDY ZECHCĘ
NIE HANDLUJĘĘ, KUPUJE TYLKO DLA SIEBIE
KRADNĘ PIENIĄDZE TYLKO RODZICOM

IV FAZA - BIORĘ NARKOTYKI, ŻEBY CZUĆ SIĘ NORMALNIE;
· całkowite wyniszczenie organizmu
· chroniczny kaszel
· częste kłopoty z Policją
· wybuchy wściekłości, agresja wobec najbliższych
· zerowe poczucie własnej wartości
· chroniczne depresje wymuszające przyjmowanie narkotyku
· myśli samobójcze
· -paranoje narkotyczne.

JAK REAGOWAC
ROZMAWIAĆ, USTALAĆ,KONSEKWENTNIE POSTĘĘPOWAĆ, OBSERWOWAĆ.
Brak reakcji na nieprawidłowe zachowania przeradza się w poczucie bezkarności, nasila konfrontację,
chce sprawdzenia do jakiego momentu można się posunąć.

JAK WYKRYĆ I ZIDENDYTYFIKOWAĆ SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE
W ORGANIŻMIE
Podstawowym sposobem jest użycie TESTU (są dostępne w aptekach, jako testy paskowe). Materiałem
biologicznym jest mocz, również ślina i włosy.
Diagnostyka laboratoryjna pozwala wykazać czy i jakie substancje były przyjmowane oraz jakie jest
ich stężenie. Pobieranie moczu powinno odbywać się w obecności rodzica. Zawsze należy uważnie
przeczytać instrukcję dołączoną do testu i ściśle stosować się do zaleceń.
Test jest przydatny, gdy dziecko zaprzecza, a są podstawy by sądzić, że jednak zażywa narkotyki oraz
do kontroli utrzymania abstynencji.
Należy wiedzieć, że test nie zdiagnozuje uzależnienia, nie określi jak dziecko często bierze ani jak
dużo zażył danego narkotyku.

WPARCIA POMOCY I PORADY UDZIELĄ:
 Szkoła,
 Służba Zdrowia,
 Policja,
 Kuratorzy Rodzinni,
 OPS,
 Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii.

 TELEFONY ZAUFANIA:
 NARKOMANIA: tel.: 801 199 990 czynny codziennie w godź. 16 do 21;
 Uzależnienie Behawioralne: tel.: 801 889 880 czynny codziennie w godź. 17 do 22.

 Schronisko dla Nieletnich Warszawa-Okęcie, tel.: 22 846 16 85

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-09-18
Data publikacji:2016-09-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1586