Zespół diagnostyczny

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Zespół Diagnostyczny dokonuje diagnozy osobowości wychowanka, jego zaburzeń i osobistych problemów mających wpływ na funkcjonowanie społeczne i proces edukacji. W tym celu dokonuje obserwacji zachowań podopiecznych, zbiera informacje od nauczycieli, wychowawców i nauczycieli zawodu. Przeprowadza rozmowy z wychowankami na temat ich sytuacji rodzinnej, szkolnej i zdrowotnej, przeprowadza wywiady z rodzicami/opiekunami.

W skład Zespołu wchodzą: psycholog i dwóch pedagogów.

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

 1. Przeprowadzenie badań osobopoznawczych nieletniego
 2. Opracowanie opinii psychologiczno-pedagogicznej o wychowanku
 3. Zapewnienie nieletniemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie:
 • indywidualnych oddziaływań wychowawczo-terapeutycznych ukierunkowanych m.in. na rozwiązywanie aktualnych problemów osobistych wychowanka
 • trening motywacyjny nastawiony na rozpoczęcie procesu resocjalizacji
 • indywidualnych oddziaływań psycho-korekcyjnych w sytuacjach wymagających interwencji psychologicznej
 • udzielania pomocy w załatwianiu ich spraw, nawiązywaniu kontaktów z rodziną i opiekunami
 • prowadzi edukacje prawną wychowanków
 1. Opracowanie zaleceń i wskazań do pracy wychowawczej z nieletnimi zarówno na czas pobytu w Schronisku jak również w dalszym procesie resocjalizacji
 2. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz i dla dobra wychowanków.

Artykuły

Izba Przejściowa

Przejdź do - Izba Przejściowa

„W okresie pobytu w izbie przejściowej opiekę wychowawczą nad nowoprzyjętymi wychowankami sprawuje pedagog przy izbie przejściowej / członek Zespołu Diagnostycznego/.

3 stycznia 2017

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-09-18
Data publikacji:2016-09-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1458