Informacje ogólne

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

Przedmiotem działalności placówki jest zatrzymanie nieletniego dla potrzeb sądów i prokuratur do dyspozycji których nieletni się znajduje. Zapobieganie działaniom nieletniego mającym na celu utrudnianie postępowania karnego. Wstępna resocjalizacja a tym samym praca wychowawcza, która prowadzona jest zarówno w internacie, szkole, jak i warsztatach szkolnych, oparta jest  na wzajemnym szacunku i podmiotowym traktowaniu wychowanków. W placówce funkcjonują szkoły, 3-letnie gimnazjum i szkoła podstawowa, w których realizowane są programy szkół publicznych. W warsztatach szkolnych nieletni w ramach prowadzonej diagnozy odbywają szkolenia w pracowniach: obróbka ręczna metalu, obróbka mechaniczna metalu i obróbka drewna.

 W systemie wychowawczym placówki zgodnie z nowoczesnymi metodami pracy resocjalizacyjnej prowadzone są działania ukierunkowane na nieletnich w zakresie terapii grupowej oraz indywidualnego oddziaływania na wychowanka. Realizuje się indywidualne programy zmiany zachowania nieletniego w celu jego poprawy i prawidłowego funkcjonowania. Bardzo ważnym przedmiotem działalności placówki jest diagnozowanie nieletniego dla potrzeb sądów. Zespół diagnozujący w kontaktach z placówkami w których nieletni wcześniej przebywał, kuratorami, zespołami opieki zdrowotnej gromadzi odpowiednie materiały niezbędne do szczegółowego zdiagnozowania. Prowadzone są badania psychologiczne, psychiatryczne oraz lekarskie (w ramach potrzeb specjalistycznych). Prowadzi się bazę danych w której pracownicy zamieszczają swoje spostrzeżenia o wychowanku. Po siedmiotygodniowym okresie pobytu nieletniego w placówce zespół diagnozujący w składzie pedagog, psycholog, psychiatra, lekarz internista sporządzają opinię osobo poznawczą o nieletnim. Poprzez ofertę resocjalizacyjną chcemy nauczyć naszych wychowanków radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Kształcimy ich podstawowe umiejętności praktyczne oraz społeczne, odbywa się to w ramach zajęć organizowanych na terenie placówki oraz poza nią.

 

Pobyt wychowanka w schronisku ma na celu:

 

  • nabycie podstawowych umiejętności praktycznych potrzebnych w życiu codziennym,
  • rozwijanie zainteresowań oraz nauka kreatywnego spędzania wolnego czasu zgodnego z obowiązującymi normami społeczno – moralnymi,
  • naukę gospodarowania pieniędzmi, kalkulacji potrzeb i wydatków, rezygnowania z rzeczy najmniej przydatnych na korzyść tych najpotrzebniejszych,
  • naukę zachowań asertywnych, kompromisowych, nieagresywnych oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach i rozwiązywania konfliktów w sposób uznany społecznie,
  • wykształcenie odpowiednich postaw stosunku do innych osób,
  • przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy,
  • nauka redagowania różnego rodzaju pism urzędowych, zapoznanie z przepisami kodeksu pracy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-09-18
Data publikacji:2016-09-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3110